5 powodów, dla których warto być podatnikiem VAT

5 powodów, dla których warto być podatnikiem VAT

Zakładając własną działalność gospodarczą, decydujemy się na samodzielne odprowadzanie podatków. W przeciwieństwie do sytuacji, która ma miejsce w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, kiedy zaliczka na podatek jest nam potrącana przez pracodawcę czy zleceniodawcę. Zostając przedsiębiorcą oprócz płacenia podatku dochodowego mamy możliwość rejestracji również do podatku VAT. Niektóre typy prowadzonej działalności, jak np. lekarz, psycholog, stomatolog obligatoryjnie zwolnione są z podatku VAT. Zatem rozważając rejestrację do podatku VAT, warto sprawdzić czy branża w ramach której będzie prowadzona firma, nie jest zwolniona z VAT. Ustawa o VAT przewiduje jeszcze jeden rodzaj zwolnienia tzw. zwolnienie podmiotowe. Polega ono na zwolnieniu z podatku VAT podmioty osiągające przychody nie większe niż 200 tys. złotych. Czy jednak warto starać się o zwolnienie podmiotowe? Sprawdźmy powody przemawiające za tym, by zostać podatnikiem VAT.

1. Kiedy działasz na rzecz podatnika VAT

Pierwszym powodem, który opowiada się za tym, że warto zostać czynnym podatnikiem VAT jest sytuacja, kiedy nasza działalność wykonywana jest dla podmiotów, które również mają taki sam status. Podatnik VAT kupujący bowiem towary od podmiotu o takim samym statusie, może odliczyć VAT. W praktyce decyduje to o sytuacji, że firmy posiadające czynny status podatnika VAT będą dążyły do współpracy jedynie lub w większości z kontrahentami o takim samym statusie podatkowym. Jeżeli zatem mamy pewność, że będziemy prowadzić współpracę z firmami, które rozliczają się z podatku VAT, powinniśmy zdecydować się na rejestracje do tego podatku, zwiększając dzięki temu szanse na znalezienie kontrahenta.

2. Jeżeli chcesz kupować taniej

Podatnik VAT zyskuje realną szansę na zakup towarów po niższych kwotach. Jest to możliwe dzięki przerzucaniu kwoty VAT na klienta, poprzez doliczenie jej do ceny końcowej własnej usługi. Podatnik VAT w takiej sytuacji staje się swego rodzaju pośrednikiem między odbiorcą, a urzędem skarbowym. Ze względu na możliwość odliczenia kwoty VAT od zakupów, koszt VAT’u ponosi zatem odbiorca końcowy. W takim przypadku, podmiot będący podatnikiem VAT zyskuje możliwość nabywania towarów po niższej cenie. Praktyczny ponoszony koszt to kwota netto, bez kwoty stanowiącej 23% VAT.

3. Możesz liczyć na zwrot nadpłaty VAT

W sytuacji kiedy podatek naliczony (od zakupu towaru) przewyższa wysokość podatku należnego, a zatem tego wynikającego ze sprzedaży produktu lub usługi, nie istnieje kwota, którą należałoby odprowadzić do urzędu. W takiej sytuacji można mówić o wystąpieniu nadwyżki podatku naliczonego VAT, który może podlegać zwrotowi. Przykładem dla takiej sytuacji może być świadczenie usług opodatkowanych 8% VAT, 5% VAT lub NP a drugostronnie odliczanie od zakupów 23% VAT.

4. Nie tylko dla firm z dużym obrotem

Powszechnie utarło się przyjmować, że warto pozostać czynnym podatnikiem VAT, kiedy prowadzi się dużą firmę, która dokonuje zakupu wielu towarów na rzecz prowadzonej działalności i po wysokich cenach. W takiej sytuacji istnieje dużo odliczeń, co przekłada się na możliwość wysokich oszczędności. Jednak małe firmy, których zakupy nie wynoszą wiele, również pozwalają na odliczenia VAT, co przekłada się na oszczędności i dodatkowy zysk. Małe przedsiębiorstwa też mogą korzystać na odliczeniach VAT.

5. Wygoda w relacjach z firmami

Podatnik VAT zyskuje także łatwiejszy model współpracy w relacjach z firmami. Przekłada się to zarówno na niższe ceny produktów, jak i stronę formalną, co ułatwia np. start w przetargach.

2017-12-01T11:49:38+00:00