Elektroniczne zwolnienia lekarskie 2018

Elektroniczne zwolnienia lekarskie 2018

Wraz z ostatnim dniem czerwca roku 2018 pożegnamy się z papierowymi zwolnieniami lekarskimi. Lekarze od 1 lipca będą mogli wystawiać już tylko zwolnienia w formie elektronicznej.

Podstawa prawna – elektroniczne zwolnienia lekarskie nie są nowością

Elektroniczne zwolnienia lekarze mogą wystawiać już od 1 stycznia 2016 roku. e-ZLA – jak nazywa się je w żargonie – mogły być wystawiane obok zwykłych ZUS ZLA. Teraz jednak sytuacja ma się odmienić, a pracownicy na stałe pożegnają się już z papierowymi zwolnieniami wraz z dniem 30 czerwca 2018 roku. Elektroniczne zwolnienia staną się obowiązkowe na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz innych ustaw.

Elektroniczne L4 ułatwieniem dla lekarzy

Do podpisania elektronicznego L4 lekarz będzie musiał posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub kwalifikowany certyfikat. Po wypełnieniu niezbędnych danych e-ZLA przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną. Zadaniem ZUS-u jest już przekazanie zwolnienia płatnikowi składek, czyli pracodawcy. Pracodawca otrzymuje zwolnienie nie później niż dnia kolejnego od jego zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie niewielu lekarzy korzysta z możliwości wystawiania zwolnień drogą elektroniczną. Jest to spowodowane tym, że wystawienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest płatne, system ePUAP uchodzi za zbyt skomplikowany, a korzystanie z niego czasochłonne. Jednak wraz z wejściem w życie nowelizacji do wymienionych wyżej ustaw zwolnienia w formie elektronicznej mogą być już wystawiane przez lekarzy, którzy posiadają profil na platformie usług elektronicznych ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację swojego gabinetu. Dzięki temu wystawienie zwolnienia będzie możliwe nawet za pośrednictwem urządzenia mobilnego podczas wizyty domowej u pacjenta. Co więcej, po wprowadzeniu zmian, lekarze nie są zobowiązani do posiadania kosztownych kwalifikowanych podpisów, a cały proces zachęca również swoją przejrzystością i łatwością.

Na profilu PUE Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie udostępniał dane pacjentów, a także będzie automatycznie pobierał dane lekarza, który wystawia elektroniczne L4.

L4 dla pracodawcy

Elektroniczna forma zwolnień lekarskich jest również bardzo korzystna dla pracodawcy. Posiadając profil w PUE płatnik składek będzie praktycznie od razu wiedział o zwolnieniu lekarskim pracownika – pracownik nie musi dostarczać L4 osobiście. Co znacznie przyspiesza i ułatwia cały proces.

2018-04-15T20:36:36+00:00