Kasy fiskalne online od 2018 roku – jakie zmiany zapowiada projekt ustawy?

Kasy fiskalne online od 2018 roku – jakie zmiany zapowiada projekt ustawy?

Projekt ustawy Ministerstwa Finansów dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach, wprowadza nowe rozwiązanie w postaci ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Urządzenia te w przeciwieństwie do tradycyjnych kas, będą komunikowały się z serwerami Ministerstwa Finansów (Centralne Repozytorium Kas) w oparciu o sygnał bezprzewodowy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat zapowiadanej już od kilku miesięcy reformy kas fiskalnych?

Nowa odsłona fiskalizacji oraz wzrost ulgi na zakup kasy online

Kasy fiskalne online podobnie jak tradycyjne kasy fiskalne, będą podlegały fiskalizacji. Na tym etapie pojawia się pierwsza zmiana, jaką przedsiębiorcy przywitają najprawdopodobniej z wielką radością. Projekt ustawy przewiduje zniesienie obowiązku pisemnego zawiadamiania Urzędu Skarbowego o fiskalizacji kasy online. W związku z faktem, że urządzenie od momentu fiskalizacji będzie “widoczne” online, wszystkie niezbędne informacje zostaną przesłane bezpośrednio do serwerów Urzędu Skarbowego. Dzięki temu urządzenie zostanie wpisane do rejestru kas fiskalnych i pozyska swój własny numer identyfikacyjny.

Kolejna zmiana dotyczy wzrostu wartości ulgi, jaka będzie obowiązywać przy zakupie każdej kasy fiskalnej online. W myśl projektu, wysokość ulgi będzie wynosić 90% wartości wydatków poniesionych na jej zakup, nie więcej niż 1.000 złotych. Wzrost wartości ulgi ma na celu zachęcić przedsiębiorców do zakupu kasy, a tym samym przyśpieszyć proces wymiany tradycyjnych kas, na nowe typu online.

Wymiana urządzeń na kasy fiskalne online – obowiązujące terminy

Nowa ustawa będzie obowiązywać już od początku 2018 roku. Jednak sam proces wymiany przez przedsiębiorców tradycyjnych kas fiskalnych na nowe, został rozłożony w dłuższych terminach czasowych.

W zależności od rodzaju posiadanej kasy fiskalnej, ustawodawca wprowadza okres przejściowy do końca którego należy nabyć kasę fiskalną online:

  • Kasy fiskalne z pamięcią papierową – wymiana do końca 31 grudnia 2018 roku.
  • Kasy fiskalne z pamięcią elektroniczną – wymiana do końca 31 grudnia 2022 roku.

Choć proces całkowitej wymiany tradycyjnych kas fiskalnych, na kasy fiskalne online będzie trwał kilka lat, to jednak istnieją branże, które będą musiały zdecydować się na ten krok znacznie szybciej. Są to firmy, które zostały uznane przez Ministerstwo Finansów jako szczególnie zagrożone nieprawidłowościami wynikającymi z nieodpowiedniej ewidencji fiskalnej. Należą do nich:

  • Stacje benzynowe, sklepy motoryzacyjne, a także punkty wulkanizacyjne – wymiana kasy będzie możliwa maksymalnie do 1 stycznia 2019 roku.
  • Punkty prowadzące usługi gastronomiczne i budowlane – najpóźniejszym terminem wymiany kasy będzie 1 lipca 2019 roku.
  • Branże związane z fitness, usługami kosmetycznymi i fryzjerskimi, a także punkty, prowadzące tak zwane krótkoterminowe zakwaterowanie – wymiana kasy najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku.

Nowelizacja w zakresie wystawiania faktur do paragonu

W celu wyeliminowania procederu wystawiania tak zwanych „pustych faktur” na podstawie paragonów wydanych różnym klientom, projekt Ministerstwa Finansów wprowadza zmianę również w tym zakresie. W myśl zapisów projektu, prawo do wystawienia faktury będzie obejmowało wyłącznie te paragony, które będą posiadały numer NIP identyfikujący nabywcę towarów lub usług. Tym samym, wystawienie faktury na zupełnie inny paragon nie będzie możliwe.
Podsumowując, kasy fiskalne online z pewnością wpłyną na uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Czy wprowadzone zmiany ułatwią ewidencjonowanie sprzedaży przedsiębiorcom, czy jednak zwiększą ilość problemów, szczególnie natury technicznej dotyczącej poprawnej transmisji danych? O tym dowiemy się już w pierwszych kwartałach obowiązywania ustawy, gdy przedsiębiorcy będą rozpoczynać ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online.

2017-12-01T17:16:20+00:00