Odliczanie wydatków na B+R

Odliczanie wydatków na B+R

Działalność badawczo-rozwojowa upoważnia podatników do ulgi, która polega na odliczeniu części kosztów uzyskanych przychodów od podstawy opodatkowania. Do takiej podstawy należą min. wynagrodzenia pracowników związanych z działalnością naukowo-badawczą, środki trwałe w postaci specjalistycznego sprzętu oraz surowców związanych z B+R. Ulgę można również odliczyć od wartości ekspertyz, usług doradztwa, opinii, które przeprowadzane są dla potrzeb działalności badawczo-rozwojowej. Każdy kto chce odliczyć ulgę, musi prowadzić ewidencję, w celu wyodrębnienia kosztów działalności.

Wyżej wymienione koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu tylko w przypadku badań, zleconych na podstawie porozumienia lub umowy z jednostką badawczą. Taką jednostką naukową jest instytucja prowadząca prace rozwojowe, bądź badania naukowe w sposób ciągły. Należą do nich min. jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, Polska Akademia Umiejętności, a także międzynarodowe instytuty badawcze, które działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmują się one naukowymi pracami teoretycznymi, bądź eksperymentalnymi, podejmowanymi dla zdobycia nowej wiedzy o obserwowanych faktach lub podstawowych zjawiskach. Oprócz wymienionych, ulga podatkowa przysługuje na badania stosowane, czyli prace zmierzające do zdobycia nowej wiedzy, aby móc ją wprowadzić w praktyce. Podatek można odliczyć również od badań przemysłowych, które zmierzają do opracowania nowych produktów usług lub procesów, bądź ich ulepszenia. Uwzględniają one np. tworzenie elementów dla złożonych systemów, budowę prototypów dla laboratoriów. Ulga przysługuje również od prac rozwojowych z dziedziny technologii, nauki i działalności gospodarczej które mają na celu planowanie produkcji.

Możliwość odliczenia podatku od B+R cały czas jest nowością dla przedsiębiorców. Zachęcamy do skorzystania z tego rodzaju ulgi wspierającej działalność badawczo-naukową.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania jak skorzystać z tego rodzaju wsparcia – zapraszamy do biura Numiness

2018-12-22T11:05:59+00:00