Pliki JPK w 2018 roku

Pliki JPK w 2018 roku

Od początku 2018 roku do podmiotów zobowiązanych do przesyłania pliku JPK_VAT dołączą
mikroprzedsiębiorcy. Zatem jeśli jesteś podatnikiem VAT, Twoje obroty ze sprzedaży nie przekroczyły
2 mln euro oraz zatrudniasz mniej niż 10 osób – to właśnie piszemy o obowiązku skierowanym do
Ciebie!

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Plik JPK to raport w formacie XLM, uwzględniający wszelkie transakcje dotyczące zakupów i
sprzedaży VAT, w ujęciu miesięcznym. To, co najważniejsze w przypadku JPK, to fakt, że jest to
dokument o określonym formacie. Zatem aby bezproblemowo przejść przez zmiany zaufaj
specjalistom z biura Numiness, posiadającym przygotowane do tego rodzaju obowiązków oprogramowania księgowe. Jeśli jednak lubisz wyzwania, Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację umożliwiającą wysyłanie pliku JPK. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jakie zmiany są przewidziane?

W obecnej sytuacji prawo nakazuje do comiesięcznego składania elektronicznego jednolitego pliku kontrolnego w urzędzie skarbowym wszystkim małym, średnim oraz dużym przedsiębiorcom. Wszystkie te podmioty zobowiązane są do składania JPK_VAT każdego 25 dnia miesiąca. Zgodnie z nadchodzącą ustawą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku, obowiązek ten będzie ciążył na wszystkich przedsiębiorcach, również tzw. mikroprzedsiębiorcach, a więc nawet i jednoosobowych podmiotach gospodarczych. Obecnie najważniejszym jednolitym plikiem kontrolnym jest JPK_VAT, który dotyczy sprzedaży i zakupów VAT. Ten dokument będzie objęty obligatoryjnym udostępnieniem urzędowi bez wezwania. Na przedsiębiorcach będzie ciążyła również konieczność prowadzenia innych dokumentów, w zależności od charakteru i profilu firmy. Wśród nich znajdą się dokumenty związane ze wszystkimi fakturami JPK_FA, księgi rachunkowe JPK_RA, wyciągi bankowe JPK_WB, dokumentacja magazynowa JPK_MAG, podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPiR oraz ewidencja przychodów JPK_EWP. Te dokumenty będzie trzeba udostępnić na wezwanie urzędu skarbowego.

Zalety wprowadzenia JPK

Główną zaletą jaka ma wyłaniać się z wprowadzenia obowiązku prowadzenia i wysyłania jednolitego pliku kontrolnego w wersji cyfrowej, jest znaczne usprawnienie, ułatwienie i przyspieszenie procesu przeprowadzania kontroli skarbowej. Dostęp do cyfrowych danych w odpowiednim formacie umożliwia szybką analizę. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe będzie odejście od konieczności prowadzenia wydruków dokumentów, co również, podobnie jak w sytuacji e-faktury ma wymiar ekologiczny. Cyfryzacja sektora podatkowego wprowadzi pełną automatyzację, co przełoży się na ułatwienie zadania audytorom i przyspieszy kontrolę. Korzyści z tego odczują zarówno kontrolerzy, jak i przedsiębiorcy poddawani weryfikacji skarbowej.

 

2017-12-01T17:17:48+00:00