Jak rozliczyć wydatki poniesione przed założeniem działalności gospodarczej?

Jak rozliczyć wydatki poniesione przed założeniem działalności gospodarczej?

Założenie własnej działalności gospodarczej wymaga dopełnienia wielu formalności i spełnienia wymogów prawnych. Kroki te wiążą się zazwyczaj z koniecznością poniesienia pewnych wydatków finansowych. Istnieje możliwość wpisania ich w koszty uzyskania przychodu i odliczenia od podatku. Żeby tak się jednak mogło stać, muszą one spełniać wymogi ustawy o pdof. Sprawdźmy, kiedy wydatki poniesione przed założeniem działalności gospodarczej będzie można rozliczyć w nowo powstałej firmie.

Kiedy koszty warunkują uzyskanie przychodu?

Każda działalność gospodarcza żeby mogła sprawnie funkcjonować wymaga ponoszenia pewnych wydatków finansowych. Stanowią one tzw. koszty uzyskania przychodu, a zatem można je rozliczyć i odpisać od podatku. Możliwości takiej podlegają również wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności, ale jedynie te wydatki, które miały wpływ na umożliwienie generowania zysku w przyszłości, w ramach prowadzonej działalności. Podatnik zobowiązany jest do udokumentowania ich przydatności w ponoszonym przychodzie. Koszty, które nie przyczyniły się do umożliwienia generowania zysków, a zatem nie są związane z prowadzeniem firmy, nie podlegają rozliczeniu.

Jakie koszty mogą być rozliczone?

Rozliczeniu podlegają wszelkie koszty, które były związane z możliwością uzyskania przychodu, a zatem również te, które warunkowały rozpoczęcie działalności, która ma na celu uzyskiwanie dochodów. Wśród takich wydatków można wymienić koszty związane z zarejestrowaniem działalności, otwarciem firmowego rachunku bankowego, wszelkimi opłatami skarbowymi, skorzystaniem z porad prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia firmy, wszelkimi upoważnieniami notarialnymi, samodzielnie odbytymi szkoleniami lub zorganizowanymi dla zatrudnionych, wyrobieniem pieczątki i tablic firmowych oraz wszelkimi środkami materialnymi i trwałymi, które zostały zakupione do firmy, by mogła ona normalnie funkcjonować, np. elementy wyposażenia biurowego itp. Mówiąc inaczej, rozliczeniu podlegają wszelkie koszty, które nie mają charakteru osobistego i są związane z rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wszystkie koszty mające związek z prowadzeniem firmy podlegają możliwości wpisania w koszty uzyskania przychodu.

Środki przewyższające wartością 3500 zł

Inną kategorię stanowią wydatki na środki trwałe, stanowiące majątek firmy, których wartość przewyższa kwotę 3500 zł. Koszty takie podlegają wpisie do ewidencji środków trwałych wraz z dokładnym określeniem ich wartości na podstawie rachunku lub faktury nabycia. W przypadku braku dysponowania dokumentem uwierzytelniającym wartość danego środka. Wartość początkowa jest szacowana na podstawie wartości rynkowej podobnego środka trwałego, z grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ewidencjonujemy dany środek trwały. W przypadku środków trwałych, kosztem uzyskania przychodu jest odpis amortyzacyjny.

Jak rozliczyć koszty poniesione przed założeniem działalności?

Rozliczenie wszelkich kosztów, które zostały poniesione celem założenia firmy lub wyposażenia jej w przedmioty niezbędne do wykonywania codziennej pracy, należy zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu. Dokonuje się tego wraz z dniem założenia księgi przychodów i rozchodów. Żeby móc zaliczyć wydatki w poczet kosztów, należy wraz z pierwszym wpisem o przeprowadzonym spisie z natury (umieszczamy w nim m.in.towary handlowe nabyte przez założeniem działalności) dokonać wpisu do księgi ujmującym wartość dowodów poświadczających poniesienie wydatków, mimo, że rachunki zostały wystawione jeszcze na osobę prywatną, nie zaś firmę.

2017-12-01T12:57:16+00:00