Kryptowaluty – ujęcie podatkowe w 2018r. oraz 2019r.

Kryptowaluty – ujęcie podatkowe w 2018r. oraz 2019r.

Od stycznia 2019 roku wejdą bardzo duże zmiany w prawie podatkowym. Część z nich dotyczy też kryptowalut. Do tej pory problematyczne były same regulacje prawne, których brakował by choćby ustalić specyfikę transakcji. Obecnie w roku 2018 sama zamiana walut np. bitcoin na ether jest zdarzeniem wywołującym przychód u podatnika. Ponadto żaden podatnik nie ma pewności jak prawidłowo ujmować transakcje w kryptowalutach w księdze przychodów i rozchodów. Oczywiście można wystąpić o indywidualną interpretację, jednak czas oczekiwania zajmuje do 3 miesięcy.

Kryptowaluty na rok 2018 – przychód i koszty uzyskania przychodu

Obecnie kryptowaluty mogą być źródłem przychodów z tytułu praw majątkowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli są przedmiotem obrotu w ramach działalności gospodarczej. Z kolei za przychód uznaje się sprzedaż, czyli zamianę kryptowaluty na walutę tradycyjny oraz zamianę kryptowaluty na inną kryptowalutę.

Z kolei kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu ich osiągnięcia. A zatem są odpowiednio udokumentowane oraz nie zostały wymienione w artykule 23 ustawy PIT. W wypadku prowadzenia KPIR oznacza to, że wydatki poniesione na zakup kryptowaluty trzeba ujmować w momencie poniesienia wydatku i rozliczyć według cen zakupu w dacie zakupu. A także nie ma tu podstaw do stosowania metody FIFO.

Zmiany od 2019 roku – czy coś upraszczają?

Jedną ze zmian jest zaliczanie sprzedaży kryptowalut do kapitałów pieniężnych. Zbycie kryptowaluty rozumie się wymianę na prawny środek płatniczy np. tradycyjną walutę, usługę, towar, prawo majątkowe czy uregulowanie zobowiązania tą walutą. Zmianą jest też brak obowiązku podatkowego przy wymianie jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę. Rozliczenia z tego typu transakcji będą wykazywane w rozliczeniach rocznych ze stawką 19-procent podatku. Należy pamiętać, iż strat poniesionych na obrocie wirtualna walutą nie będzie można rozliczyć z dochodami z innego źródła. Powstała strata zwiększy koszty uzyskania przychodu z tego tytułu, ale dopiero w kolejnym roku. Ponadto z katalogu kosztów uzyskania przychodów wyłączono m.in. koszty kredytu lub pożyczki wziętych na cel zakupu kryptowaluty.

2018-12-22T11:14:47+00:00